Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Toegankelijkheids­verklaring

Smals streeft ernaar om de informatie op haar website toegankelijk te maken, in overeenstemming met de wet van 19 juli 2008 over de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsdiensten. Raadpleeg de volledige tekst van de wet van 19 juli 2008 op de website van het Belgisch Staatsblad(Nieuwe venster).

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de website https://www.govapp.be(Nieuwe venster).

Nalevingsstatus

De website voldoet gedeeltelijk aan de Europese norm EN 301 549 over de toegankelijkheid van informaticatoepassingen. Raadpleeg de pdf met de volledige tekst van de EN 301 549 (in het Engels) op de website van ETSI(.pdf-Nieuwe venster).

Volledige conformiteit kan enkel gewaarborgd worden na een grondige audit.

Opstelling van deze toegankelijkheids­verklaring

De toegankelijkheidsaudit werd uitgevoerd op basis van:

  • De resultaten van de Bosa Accessibility Tool
  • Een kritische analyse op basis van de WCAG-principes
  • Manuele checks

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 22/04/2022.

De laatste herziening van de verklaring dateert van 22/04/2022.

Vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van de website GovApp?

Neem dan contact op met accessibility@smals.be.